Okunikko Konishi Hotel  Tel  0288-62-2416
TOP to Okunikko Konishi Hotel@in Yumoto Onsen/hot springs Rooms and Facilities Hot Springs Cuisine World Heritage Area Guide 4season Reservation
Themeparks
Access/Links to Airlines /Japanese Website
Tobu World Square
Tobu World Square exhibits miniature of 102 famous heritage and architectures of the world in the scale of 1/25. The exhibition includes 42 items of World Heritage registered by UNESCO.
Also, you will find miniature of140, 000 people in the area, and will notice uniqueness of every individual if you look at them closely and carefully.
Please enjoy detail works of those miniatures!

Business Hour:
Open throughout the year.
AM 9:00~PM 5:00
AM 9:00~PM 4:00(Nov. 11th~Mar. 19th.)
>>Please enter at least 1 hour before the closure.


Nikko Edo Mura Village
When you enter the village:
The entrance (traditional sekisho, or checkpoint), Kabuki-mon is guarded by samurai (warrior) with swords and chonmage (shaved heads).
You will need to buy a pass called tegata and receive a guide written in English including a detailed map of Nikko Edo Mura at the ticket office.
It is an authentic reproduction of the daily life of Japan’s Edo Period. Those will be streets, shops, clothing of people, shopkeepers and teashop waitress, ticket collectors, hairstyle, Ryo currency (pre Yen currency), buildings and so on. You will feel as if you live in Japan’s Edo era (1603-1867) once you step into the Nikko Edo Mura village. Those details make the atmosphere of the village more realistic, and are often used as sets for TV commercials, dramas and movies.
Also, there are various entertainment such as shopping, food and live shows, in the area of.495, 000m2. These include traditional magic performances, comic and historical dramas, mock trial in a magistrate’s court, and Ninja aerial acrobatics (martial arts) staged along 400m wooden path. The contents of those performances and casts change every year.

Business Hour:

Open throughout the year.
9:00am to 17:00 (Mar. 20-Nov.30)
9:30am to 16:00 (Dec 1-Mar.19)
>> Please enter at least 1 hour before the closure.

 
Access from the hotel to theme parks.
1. Tobu Nikko Station ~ Shimo-Imaichi Station
(10mins by train, 190yen)
2. Shimo-Imaichi Station ~ Kinugawa-onsen Station
(20mins by train, 240yen)
3. Bus stop No.9 (Heading for the Nikko Edo Mura Village) at
the Kinugawa-onsen Station

This bus will stop at both the Tobu World Square and the Nikko Edo Mura Village.
1. Kinugawa-onsen Station ~ Tobu World Square
(5mins by bus, 200yen)
2. Kinugawa-onsen Station ~ Nikko Edo Mura Village
(15mins by bus, 400yen)

 

Theme parks Tobu Railway
Japan Guide com    
Okunkko Konishi Hotel
Email

 

Copyright 2008 Okunikko Konishi Hotel   All rights reserved
Email